Bridging Safe Elderly Care

Det dansk-svenske innovative forskningsprojekt ’Bridging Safe Elderly Care’ vil, via ny sundhedsteknologi, forbedre kommunikationen, patienthåndteringen og sikkerheden i overgangen for ældre borgere med multisygdom på hospital og mellem hospital og borgerens hjem.