Projektpartnere

Region Sjælland bidrager med stor erfaring: Medicinsk Afdeling i Køge har, via en ny arbejdsmetode med særlige fokuspunkter i forbindelse med udskrivelse af ældre patienter med multisygdom, opnået stor viden, som benyttes i projektet.

Det patient- og sundhedsprofessionelle perspektiv i forbindelse med overflytninger internt i én enkelt afdeling og mellem afdelinger på et hospital bliver dækket af Kardiologisk Afdeling i Roskilde.

Både Medicinsk Afdeling i Køge og Kardiologisk Afdeling i Roskilde er tilknyttet Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet.

Forskningsenheden i Staben står for projektledelse, kommunikation og økonomi.

IQVIA har stor erfaring med sundhedsinnovation og implementering af digitaliseringstiltag. De skal, i fællesskab med projektets øvrige partnere udvikle en digital ‘add-on’-løsning til patientjournal-systemer i Danmark (Sundhedsplatformen) og Sverige (Skånes Digitale Vårdsystem). Løsningen skal sikre overskuelig tilgængelighed af relevante patientdata/informationer til plejepersonalet samt give mulighed for at identificere hvilke multisyge borgere, der forventes at få et højt forbrug af sundhedsydelser.

Sammen bidrager de med specialkompetence og erfaring med ældre patienter med multisygdom, bl.a. fra et mobilt geriatrisk team og samarbejde med kommuner i ældreplejen.

Link til:

Region Skåne

Helsingborgs lasarett

Lunds Universitets COSHE vil også undersøge muligheden for at identificere hvilke borgere med multisygdom, der kan forventes at have et højt sundhedsforbrug i fremtiden.

Link til Lunds Universitet