Projektets første workshop

God dialog og sparring på projektets første workshop i København

Ultimo februar mødtes partnerne fra Sjællands Universitetshospital, Region Skåne og Lunds Universitet (COSHE) hos IQVIA i København til projektets første workshop.

Emnerne var mange i vores første, dansk-svenske workshop i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak-projektet Bridging Safe Elderly Care:
Fokus på ældre borgere med multisygdom, kommunikation, samarbejde og dokumentation ved patientens overgange på hospital mellem afsnit og efter udskrivelse, forebyggelse af genindlæggelser, samarbejde over grænsen, indsigt i dybdegående datagrundlag …

Workshoppens formål var at diskutere de kliniske spørgsmål, som ad-on løsningen i projektet skal give svar på.

På workshoppen var der god dialog og sparring om sammenlignelige udfordringer og innovative løsninger med brug af AI, og det var tydeligt, at det giver værdi til projektet at arbejde på tværs af grænser og fagligheder.

Efter dagen var vi et stort skridt videre og bedre klædt på med et klart mål for det videre arbejde med projektet.